Contact us

Hotline:18106895789
Fax:0575-85518866

Chinese web:www.sxjunji.com

English web:en.sxjunji.com
E-mail:sxjjkj@126.com

Add:

No.3 Yuanzhan Road, Yangxunqiao Street, Keqiao District, Shaoxing City, Zhejiang Province

Message

submit

总 机: 516-261-9521

总 机: xmsantung@163.com